Üdvözöljük!

Az 1850-es évek környékén kikristályosodó vegyészmérnöki tudomány a II. világháborút követően egy új területtel gazdagodott. A tervezés során előtérbe kerültek a rendszerek szisztematikus leírását támogató matematikai modellek és Angliában az egyre fontosabbá váló operációkutatás fejlesztésébe a vegyészmérnökök is bekapcsolódtak. Nem csoda, hiszen a vegyipar is olyan kérdésekkel küzdött, illetve küzd a mai napig, hogy mi az az optimális folyamat, illetve folyamatot megvalósító rendszer, amivel adott célokat adott feltételek mellett minimális költséggel lehet elérni.

A folyamatmérnökség mára meta-tudományként foglalja magába az összes olyan komplex rendszer és folyamat tervezéséhez és optimális üzemeltetéséhez szükséges ismeretet, ahol az anyag fizikai, kémiai és/vagy biológiai átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt ötven év során körvonalazódott, hogy a folyamatmérnökök elsődleges feladata az, hogy integráltan kezeljék a vásárlói igények által mozgatott komplex termelő szervezetek rendkívül széles idő és mérettartományban jelentkező mérnöki, illetve természettudományos hátterű fejlesztési és üzemeltetési problémáit (lásd az alábbi ábra).

A folyamatmérnökség területe és fejlődési iránya

E cél alapján, ahogy azt a fenti ábra is mutatja, a folyamatmérnöki tudomány két fontos irányban fejlődik.
  1. Az első fejlesztési irány az eltérő méret- és időtartományokban értelmezett alrendszerek modellezésére, és ezeknek az alrendszereknek a tervezése és üzemeltetése során jelentkező problémák (modell alapú) megoldására irányul.
  2. A termék- és technológiafejlesztés hatékonysága a gazdasági versenyképesség rendkívül kritikus tényezője. A számítógéppel támogatott folyamatmérnöki munka hatékonyságának fontos záloga hogy adott méret, illetve időtartományokban definiált problémamegoldás során keletkező információ miként hasznosulhat más jellegű problémák kezelése során. A különböző szintek közti információátvitel és a többléptékű, komplex rendszereket integráltan kezelő problémamegoldás szükségessége jelenti a folyamatmérnökség mára legfontosabbá váló kihívását.
Ez a második fejlesztési irány a komplexitás növekedésével együtt járó hiányos ismeretek és bizonytalanság kezelésére alkalmas eszközök fejlesztését is igényli. Ez a koncepció legkorábban a piacvezető vegyipari vállalatok mérnökeiben és vezetőiben kristályosodott ki "a modell integrálja a teljes szervezetet" jelmondatban. A vezető nemzetközi piaci szereplők (DuPont, Dow Chemical, Bayer Technology Services) komolyan hittek és hisznek abban, hogy az adatoknak, az információknak és a tudásnak a kutatás kezdeti munkafázisaitól a gyártási folyamat optimálásáig végig kell követniük a termék illetve a technológia fejlődését (lásd az alábbi ábra).

Modell életciklus, integrált modellezés alapú tudásmenedzsment során

A jelentős erőfeszítések ellenére e koncepció jelenleg inkább csak elérendő célként, ajánlásként értelmezhető, ugyanakkor a gazdasági környezet kikényszeríti az integrált szemléletmód alapú működést, fejlesztést.

A számítógéppel támogatott folyamatmérnökség eddigi nemzetközi és hazai fejlődése azt mutatta, hogy ez a már születésekor a számítástechnika és a vegyészmérnökség határán elhelyezkedő tudományterület, a jövőben még inkább interdiszciplinárissá válik. Az elmúlt két évtizedben olyan újabb tudományterületek eredményeit és megközelítési módjait integrálta magába, mint a számítástudomány, a mesterséges intelligencia, a rendszer- és irányításelmélet, a jelfelfolgozás, rendszer-biológia, környezettudomány, ökológia, és a menedzsment, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

A jövő legfontosabb tudományos kihívásait a fent említett erős interdiszciplináris jelleg és annak tartalmi változásai hozzák létre. Ezeket a kihívásokat jellegük szerint csoportosíthatjuk.
A növekvő mértékű és viszonylag gyorsan változó összetételű interdiszciplináris jelleg nemcsak a tudományterület művelőinek és az eredmények alkalmazóinak jelent kihivást, hanem a tudományterületeket összefogó és menedzselő szervezeteknek is.

Bízunk benne, hogy e honlapon sikerül felvázolnunk, hogy a folyamatmérnökség területén milyen eredmények születtek az elmúlt években tanszékünkön, és melyek a további fejlődés mozgató rugói. Ezzel reményeink szerint egy kicsit hozzájárulhattunk a számítógéppel segített folyamatmérnökség további hazai fejlődéséhez, és eredményeinek népszerűsítéséhez.


Kezdőlap
Témakörök
Alkalmazások
Publikációk
Alprojektek
Kapcsolat